615 липня 2020 року у Будинку профспілок відбулася ХХІ звітно-виборча конференція Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників ЖКГ, МП, ПОН. Зазначимо, що цій захід був проведений з дотриманням діючих карантинних вимог: Зокрема, біля входу до залу всім учасникам конференції обов’язково вимірювалася температура, додержувався масковий режим та дистанційна норма.

Звітуючи про підсумки роботи, голова обкому профспілки Анастасія Демідова зупинилася на більш знакових подіях минулого п’ятиріччя.

А зроблено у цей період було чимало. Важливим моментом у роботі облпрофорганізації стало підтвердження репрезентативності, що дало їй право укласти Територіальну угоду з соціальними партнерами – департаментом ЖКГ і будівництва облдержадміністрації та Дніпропетровською обласною організацією роботодавців ЖКГ. Зазначимо, що вона передбачає надання більш високих норм й гарантій, ніж ті, що прописані у Генеральній та Галузевій угодах.

01

Особливо це стосується коефіцієнтів співвідношень між видами робіт та послуг, категоріями працівників. Завдяки Територіальної угоді у звітному періоді вдалося значно підвищити рівень оплати праці. Наразі середня зарплата на підприємствах ЖКГ складає 10353 грн (за 5 років зросла в 2.5 рази прим.), що практично дорівнює середнім показникам по Дніпропетровській області та Україні. В свою чергу, згадані вище угоди були стартовою базою для укладання колективних договорів на підприємствах, де існує галузева профспілкова первинка. Саме на вимоги профспілок в колдоговори підприємств включалися зобов’язання, які значно перевищували законодавчі норми й гарантії, тим самим підвищувався соціально-економічний захист працівників галузі, особливо - з питань оплати й охорони праці, оздоровлення працівників та їх дітей.

З метою вдосконалення та покращення колдоговірної роботи в галузі багато що робилося як в методичному, так й в практичному плані (надавалися зразки колдоговорів, проводились семінари-навчання, «круглі столи», обласний огляд на кращий колдоговір та організацію роботи з його виконання). Особливої уваги заслуговує робота з проведення експертизи колективних договорів, яка дозволяла уникнути будь-яких порушень, невідповідності колдоговорів чинному законодавству та штрафних санкцій. Зазначимо, що у Всеукраїнському конкурсі на кращий колдоговір за 2018-2019 рр. 1-е місце зайняв колдоговір підприємства КПТМ «Криворіжтепломережа».

 

У цілому, щорічно діяльність членів обкому охоплювала всі основні напрямки роботи профспілки. Особлива увага приділялась правовій допомозі. Фахівцями обкому профспілки та її членськими організаціями проводились20 перевірки дотримання вимог трудового законодавства. Головним юрисконсультом обкому профспілки Ольгою Мандзюк. здійснювалася правова експертиза проєктів нормативно-правових актів, готувалися методичні рекомендації для подальшого їх використання в роботі.

До речі, кількість робітників, трудові та соціально-економічні права яких порушувалися за цей час, склала біля 9 тис. осіб. З метою поновлення трудових прав працівників та на виконання законодавчо наданих повноважень профспілковими організаціями було підготовлено та направлено 229 подань про усунення порушень законодавства про працю, які було направлено в різні інстанції.

Загалом, за участю профспілкових представників, судами винесено на користь працівників 57 рішень, переважна більшість яких (29) стосувалась оплати праці. Було присуджено до стягнення 1 676 413 гривень на користь працівників по справах, представництво інтересів у яких здійснювали профспілковим юристом.

Крім того, спеціалісти обкому профспілки виїжджали на підприємства для надання консультацій членам профспілки з різних питань трудового, сімейного, цивільного права.

Не менш важливий напр12ямок діяльності профспілки, в якому задіяні фахівці обкому, це контроль за створенням на підприємствах галузі належних й безпечних умов праці. Велика увага постійно приділялась проведенню всіх рівнів оперативного контролю за станом охорони праці безпосередньо на підприємствах, нарад вищого рівня, огляду з охорони праці, погодженню комплексних заходів тощо. Так, разом з департаментом ЖКГ і будівництва облдержадміністрації щоквартально проводились наради вищого рівня поточного контролю за станом охорони праці на базі одного із підприємств, де ретельно розглядалася діяльність роботодавців, профактиву з виконанням заходів по охороні праці, аналізувався кожній випадок виробничого травматизму та визначалися подальші дії щодо недопущення таких випадків. Всі ці заходи сприяли вдосконаленню системи управління охороною праці на підприємствах, де функціонують членські профспілкові організації, та зниженню виробничого травматизму на 50 %.

Треба зазначити й те, що, завдяки оперативним спільним діям обкому та його  членських організацій (зокрема, звернення до ЦК галузевої профспілки та ФПУ), вдалося відновити окремі соціальні стандарти з охорони праці, частково відновити списки виробництв, професій та посад, робота на яких дає право на пільгову пенсію за віком.

Як завжди, значна увага обкомом приділялася й підвищенню кваліфікації профспілкових кадрів і активу. Для них організовувались тематичні семінари, які проходили на базі обласного громадського університету та Навчального центру Дніпропетровського облпрофоб’єднання, а також з виїздом лекторів на підприємства. Заняття проводились й у 18 школах профспілкового активу, що функціонують на великих підприємствах галузі та при профкомах й міськкомах профспілки. Щорічно навчання за сучасними учбовими програмами проходили у середньому більше 3 тис. чоловік.

Організація оздоровлення й відпочинку працівників та членів їх сімей – ще один важливий напрямок у діяльності облпрофорганізації. За даними обкому, щороку оздоровлювалось більше 12 тис. працівників, 11 тис. дітей (у т.ч. біля 4 тис. - в Дніпропетровському регіоні та в дитячих оздоровчих закладах).

Своєчасно профспілка реагувала й на виклики с23ьогодення, беручи активну участь у різних акціях протесту, організованих Федерацією профспілок України та Дніпропетровським облпрофоб’єднанням, іншими галузевими обкомами (тут йдеться про солідарну участь в акціях представників апарату обкому). В основному протестні дії були спрямовані на те, щоб звернути увагу уряду на неприпустимість порушення соціально-економічних прав як трудящих, так й населення України взагалі. Зокрема, профспілки вимагали підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальної пенсії та інших державних пільг й гарантій; виступали проти низки законопроєктів, якими знижувався захист працівників (у т.ч. № 2708 «Про працю» та антипрофспілковий - № 2681).  Треба зазначити, що більшість з цих акцій були досить масштабними - за участю декількох (до 15 тисяч) представників усіх регіонів України та різних галузей економіки. Про це також йшлося у доповіді А.Демідової.

В роботі конференції взяли участь та виступили голови Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок - В.Дубіль й ЦК галузевої профспілки – О.Романюк, заступник директора Департаменту ЖКГ і будівництва Облдержадміністрації - В.Верхотурцев.

Одноголосно на новий термін головою Дніпропетровської облпрофорганізації працівників ЖКГ, МП, ПОН було обрано Анастасію Демідову, а  її заступниками на громадських засадах - Людмилу Солодухіну (зав.відділом соціально-економічної роботи та заробітної плати облпрофорганізації ЖКГ, МП, ПОН) та Володимира Переволосянського (голова ППО КП «Теплоенерго» ДМР).

Також, відповідно до регламенту, делегатами конференції були затверджені нові склади контрольно-ревізійної (голова Олена Бурко, ППО КП «Теплоенерго» ДМР) й мандатної (голова Надія Вітько, Нікопольська міська профорганізація) комісій, обрані члені Центрального комітету та Міжгалузевої ради обласного профоб’єднання, делегати на VІІ з’їзд галузевої профспілки й на XXIV звітно-виборну конференцію Дніпропетровського облпрофоб’єднання.

 

М.Ковтун.

Фото автора.

Довідково: станом на 1 січня 2020 р. обласна профорганізація налічує 204 первинки, які об’єднують близько 30 тис. членів (23 % - складає молодь).