86ec1bbdd36b501b5d151b32289a94dfНезважаючи на складні часи сьогодення, пандемію коронавірусу, складний фінансово-економічний стан багатьох підприємств галузі, зауважуємо на необхідність підбити підсумки виконання зобов’язань колдоговорів за 1-е півріччя 2020 р.

При проведенні цієї роботи пропонуємо врахувати що:

  • З 1 липня та 1 грудня п.р. змінюється розмір прожиткового мінімуму на працездатну особу - 2197 грн. та 2270 грн. відповідно. Тому на підставі п.3.1.2 Галузевої угоди, п.4.2. Територіальної угоди заробітна плата працівників повинна бути перерахована з урахуванням нового розміру ПМ, з дотриманням встановлених угодами співвідношень тарифних ставок та посадових окладів;
  • Підприємствам теплового, водопровідно-каналізаційного господарства, міського електротранспорту, які не застосували галузеву норму щодо встановлення щомісячної надбавки працівникам основних професій за безперервний стаж роботи, розглянути можливість її застосування з другого півріччя п.р.;
  • Підприємствам, працівники яких працюють в умовах підвищеного ризику для здоров’я (наприклад, працівники підприємств ритуальних послуг, які зайняті на похованні померлих від СOVID - 19), необхідно внести зміни в положення про оплату праці щодо підвищеної оплати праці цим працівникам;
  • Для забезпечення виконання Закону України «Про охорону праці», належного рівня умов праці на кожному робочому місці необхідно ретельно проаналізувати норми колдоговорів з цих питань, доповнити їх необхідними заходами для поліпшення роботи та виконання повною мірою прийнятих зобов'язань;
  • Зобов’язання колдоговорів щодо відрахування профспілкових внесків необхідно привести у відповідність до норм абзацу 5 ст. 49 галузевого Статуту, де записано, що роботодавець щомісяця в дні виплати зарплати перераховує 65% утриманих профспілкових внесків первинній профорганізації, 35 % вищій за рівнем профорганізації (обкому (міськкому) профспілки). Профспілкові організації , які не мають поточних рахунків, 1% перераховують обкому( міськкому) профспілки з подальшим розділенням цих коштів відповідно до норм Статуту.
  • Упорядкувати законодавчу норму щодо відрахування роботодавцями профспілковим організаціям коштів відповідно до ст.250 КЗпП, ст..44 Закону України «Про профспілки...» на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в обсягах, передбачених колдоговором, але не менше 0,3% від фонду оплати праці. Конкретний відсоток цих відрахувань встановлюється в колдоговорі підприємства, на підставі розрахованого кошторису. Розмір коштів повинен забезпечувати виконання повною мірою законодавчої та статутної діяльності профспілкової організації;
  • Активізувати роботу комісій з трудових спорів для захисту прав та інтересів працівників галузі;
  • За необхідністю додати колдоговори зобов’язаннями щодо участі в обласних, всеукраїнських оглядах. Забезпечити їх виконання.

Це тільки окремі питання, на які пропонується звернути увагу в період підбиття підсумків виконання колективних договорів за 1-е півріччя. У разі зміни в подальшому нормативних й законодавчих актів, необхідно своєчасно вносити зміни та доповнення до колдоговорів.

На підставі вище викладеного пропонуємо протягом серпня-вересня п.р. проаналізувати стан виконання зобов’язань колдоговорів, укладених на 2020 рік, провести збори (конференції, профкоми) з цих питань, провести заходи щодо запобігання необґрунтованого зменшення існуючих на підприємстві пільг та гарантій, забезпечити додержання чинного в Україні законодавства з усіх питань колдоговорної роботи. Про виконану роботу проінформувати обком профспілки до 25.09.2020 р.

Голова обкому профспілки                                                           А.Демідова